Gioi thieu cong ty

Tập đoàn vật tư in Yonglian được thành lập vào năm 1952. Kể từ khi thành lập, tập đoàn vật tư in yong lian đã cam kết tạo ra hình ….